PL ENG ESP

 Kurusz Wojeński - tancerz

Tancerz baletowy, choreograf. Artysta Polskiego Baletu Narodowego w Teatrze Wielkim Operze Narodowej na stanowisku tancerz koryfej. Absolwent Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie.